miércoles, 9 de julio de 2008

Abonos 2008/2009

A directiva do Verín CF decidiu, en reunión do 8 de xullo de 2008, os seguintes prezos para os abonos da Tempada 2008/2009:

-- Socio individual: 80 €
-- Carnet familiar 100 €

Para evitar agravios comparativos ou situacións de privilexio inxustificadas, esta tempada será obrigatorio acudir co carnet de socio a todos os encontros, efectuando o clube os controles que estime oportunos a estes efectos. Para todas as dúbidas que puideran xurdir as oficinas do clube están a disposición dos socios.