miércoles, 1 de agosto de 2007

Páxina web


O apartado adicado á historia do clube será actualizado progresivamente, sinalando a data na que se fixo a última "subida" de datos. Por outro lado, coa fin de chegar ó máximo número de persoas posible, decidimos colocar un enlace en forma de bandeiriña coa versión en castelán dos datos dos apartados máis relevantes. Graciñas pola vosa atención.

El apartado dedicado a la historia del club será actualizado progresivamente, señalando la fecha en la que se hizo la última "subida" de datos. Por otro lado, con el fin de llegar al máximo número de personas posible, decidimos colocar un enlace en forma de banderita con la versión en castellano de los datos de los apartados más relevantes. Gracias por vuestra atención.